اندازه های استاندارد کاغذ

اندازه کاغذ | سیستم سازمان استاندارد بین الملی (ISO) و سیستم استاندارد آمریکای شمالی دو سیستم استانداردی مدونی می باشند که استفاده از این نوع تقسیم بندی متداول می باشد. استاندارد بین المللی ایزو ۲۱۶ یا (The international standard: ISO 216): استاندارد بین المللی ابعاد کاغذ یا ایزو ۲۱۶ بر ادامه مطلب…